פלוטילה לנורבגיה

קצת מהנוף המושלג ועוצר הנשימה מפלוטילת נורבגיה בחודש מרץ 2016