הרשמה להפלגה

לרישום להפלגה יש למלא שם, מייל, פרטי ההפלגה ולשלוח.
תשובה תישלח במייל תוך 24 שעות. לאחר האישור יש לוודא כי שמכם מופיע ברשימת המשתתפים ביומן.
הפלגה מהנה!