כיצד לשלם אגרה למבחן משיט

חתירה על גלשני סאפ בהרצליה - BlueWave SUP

תשלום אגרה:

את טופס האגרה יש לקחת ממשרדנו, יש צורף בטופס מקור ממוספר. לא ניתן להוריד מהאינטרנט או לקבל בפקס. התשלום מתבצע במזומן בלבד בסניפי דואר. אגרה עיונית על סך – 291 ₪ , אגרת טסט – 506 ₪. בטופס יש למלא: את הסכום, קוד הבחינה (מפורט בצד ימין של האגרה), שם ותעודת זהות שלך. את הכל יש להקפיד למלא בכתב ברור, פעמיים – בשני חלקי האגרה. בבקשה הקפידו לא לעשות טעויות מפני שהן קשות לתיקון לאחר מכן. לאחר התשלום בדואר, לוקח שבוע לאגרה להופיע במערכת משרד התחבורה לכן יש לשלם אגרה לכל המאוחר, שבועיים לפני מועד הבחינה המבוקש.

אנו ממליצים לשלם את כל ארבע האגרות העיוניות בתחילת הקורס, כך לא יהיו בעיות ועיקובים ברישום הבחינות לאורך הקורס.

קודי בחינה:

ימאות (ימאות ג')– 13
ניווט חופי (ניווט א') – 16
ניווט מכשירים (ניווט א') – 17
מכונה – 18
מעשי – 22

דוגמה לטופס תשלום אגרה למבחן עיוני למבחן משיט